Upravni odjel za financije

Pročelnik:

 

Slobodan Tolić, dipl. ekonomist
e-mail: slobodan.tolic@sibenik.hr

Pomoćnica pročelnika:

Ivana Bašelović, dipl. ekonomist
Tel. 022 / 431 074; e-mail: ivana.baselovic@sibenik.hr

Upravni odjel za financije obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na poslove proračuna, financijsko poslovanje i računovodstveno- knjigovodstvene poslove, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda, poslove javne nabave, poslove gradske riznice, poslove upravljanja rizicima i poslove financijskog upravljanja i kontrole.

Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu proračuna, planiranje i praćenje likvidnosti, kontrolu izvršavanja proračuna, izradu izvještaja o izvršenju proračuna, poslove vezane uz zaduživanje Grada i davanje jamstava i suglasnosti o zaduživanju.

Financijsko poslovanje i računovodstveno - knjigovodstveni poslovi podrazumijevaju poslove obračuna i isplate plaća, naknada, ugovora, kontrola naloga za plaćanje, izvršavanje plaćanja temeljem naloga upravnih odjela Grada, vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, sastavljanje financijskih izvještaja u skladu sa financijsko- računovodstvenim propisima.

Poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda obuhvaćaju poslove razreza i naplate gradskih poreza i ostalih prihoda.

Poslovi javne nabave obuhvaćaju poslove pripreme i objave natječaja i natječajne dokumentacije, vođenje evidencije javne nabave, koordinaciju u odnosu na izradu Plana nabave za sva upravna tijela, praćenje realizacije poslova obuhvaćenih Planom nabave.

Ustrojstvo odjela:

Divna Lucić, voditeljica odjeljka za knjigovodstvo - glavna knjigovotkinja
Tel. 022 / 431 072; e-mail: divna.lucic@sibenik.hr

Karmelina Bosnić, dipl. ekonomist - viša savjetnica za proračun
Tel. 022 / 431 074; e-mail: karmelina.bosnic@sibenik.hr

Ana Šimac, struč. spec. admin publ. - viša stručna suradnica za opće i financijske poslove
tel. 022/431-070 email: ana.simac@sibenik.hr

Antonio Galić, bacc.oec. - stručni suradnik za naplatu potraživanja
tel. 022/431-077 email: antonio.galic@sibenik.hr

Marina Čvrljak, mag.oec. – viša savjetnica za proračun i javnu nabavu
Tel. 022/431 071; e-mail: marina.cvrljak@sibenik.hr

Martina Žižić, mag. ekonomije - viša savjetnica za proračun i javnu nabavu
e-mail: martina.zizic@sibenik.hr

Ivana Grgurica, mag.oec. – viša savjetnica za računovodstvene poslove
Tel. 022/431 070; e-mail; ivana.antic@sibenik.hr

Slavica Ciganović, dipl. oec. - viša savjetnica za računovodstvene poslove
Tel. 022/431 071; e-mail: slavica.ciganovic@sibenik.hr

Ines Žugor, dipl. oec - viša stručna suradnica za poreze i knjigovodstvo komunalnog sustava
Tel. 022 / 431 078; e-mail: ines.zugor@sibenik.hr

Jadranka Blaće, dipl. pravnica - viša savjetnica za poreze
Tel. 022 / 431 077; e-mail: jadranka.blace@sibenik.hr

Sanja Grgas Peran, dipl. ekonomist - viša savjetnica za poreze i knjigovodstvo komunalnog sustava,
e-mail: sanja.grgas@sibenik.hr

Željka Gojanović - Rakić - referentica za knjigovodstvo
Tel. 022 / 431 076; e-mail: zeljka.gojanovic@sibenik.hr

Sjedište ureda:

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
Fax: 022 / 431 - 025