Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Pročelnik:

Tihomir Paškov, dipl. iur.
e-mail: tihomir.paskov@sibenik.hr

Pomoćnici pročelnika:

Meri Tošić, dipl. pravnica - voditeljica odsjeka za pravne poslove
Tel. 022 / 431 050; e-mail: meri.tosic@sibenik.hr

Ivica Živković, dipl.iur. - voditelj odsjeka za gospodarenje imovinom
e-mail: ivica.zivkovic@sibenik.hr

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom obavlja poslove u svezi evidencije, te raspolaganja s imovinom Grada – stanovima, poslovnim prostorima i zemljištem, te raspolaganja s javnim površinama iz djelokruga Grada, uključujući i poslove naplate odgovarajućih naknada, poslove zastupanja Grada u imovinsko-pravnim sporovima, te poslove raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

U Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom obavljaju se poslovi osnivanja i vođenja katastra vodova, te poslove evidencije, imenovanja i označavanja naselja, ulica i trgova, te određivanja i postavljanja kućnih brojeva, kao i administrativno-tehnički poslovi komasacijskog povjerenstva.


Ustrojstvo odjela:

Robert Šupe, dipl. pravnik - viši savjetnik - specijalist za imovinsko - pravne poslove
Tel. 022 / 431 050; e-mail: robert.supe@sibenik.hr

Hrvoje Poljičak, dipl. pravnik - viši savjetnik za imovinsko - pravne poslove
Tel. 022 / 431 050; e-mail: hrvoje.poljicak@sibenik.hr

Zdravka Vrcić, dipl. pravnica - viša savjetnica za imovinsko - pravne poslove
Tel. 022 / 431 053; e-mail: zdravka.vrcic@sibenik.hr

Petra Stupin, mag. geografije - viša stručna suradnica za nekretnine
Tel. 022 / 431 053; e-mail: petra.stupin@sibenik.hr

Toni Baranović, mag.iur. - viši savjetnik za imovinsko – pravne poslove
Tel. 022 / 431 051; e-mail: toni.baranovic@sibenik.hr

Danijela Marin, dipl.iur. - viša stručna suradnica za imovinsko – pravne poslove
Tel. 022 / 431 050; e-mail: danijela.marin@sibenik.hr

Ante Čipčić - referent za nekretnine
Tel. 022 / 431 056; e-mail: ante.cipcic@sibenik.hr

Sjedište ureda:

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
Fax: 022 / 431 - 099