Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Pročelnik:

Petar Mišura, dipl.ekonomist
e-mail: petar.misura@sibenik.hr

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj obavlja poslove koji se odnose na poticanje razvoja gospodarstva, posebno obrta, malog i srednjeg poduzetništva, uređenje uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata (radno vrijeme i drugo), zaštitu potrošača, zaštitu i spašavanje, autotaksi prijevoz  te poslove u svezi pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije.

Obavlja i stručne, tehničke i administrativne poslove u svezi s ulaganjima koja su od interesa za Grad Šibenik te poslove u svezi investicija drugih ulagača, a osobito: utvrđivanje i usklađivanje dugoročne strategije obnove i razvoja društvene infrastrukture, dinamike i načina financiranja i praćenja provedbe s predlaganjem odgovarajućih mjera, utvrđivanje osnova i usklađivanje planova ulaganja upravnih odjela i službi u odnosu na nova ulaganja, praćenje rada tvrtki iz djelatnosti gospodarstva čiji je osnivač Grad Šibenik, utvrđivanje osnova i usklađivanje planova ulaganja u pravne osobe u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Šibenika, kao i u imovinu pravnih osoba za koje je Grad dužan osigurati sredstva po zakonu.

Obavlja i poslove pripreme i predstavljanja projekata od interesa za Grad Šibenik potencijalnim domaćim i inozemnim ulagačima, financijerima i donatorima kao i suradnju u postupku njihove pripreme i izvedbe, vodi evidenciju svih investicija Grada Šibenika, te priprema i pribavlja pravne tehničke, financijske i sl. dokumentacije za provedbu projekata kapitalnih ulaganja  za Grad Šibenik.

Ustrojstvo odjela:

Ante Glavurtić, dipl. ing. brodogradnje - viši savjetnik - specijalist za zaštitu i spašavanje
Tel: 022/ 431 035, e-mail: ante.glavurtic@sibenik.hr

Miroslav Petrović, dipl. politolog - viši savjetnik za razvoj
Tel: 022/ 431 085, e-mail: miroslav.petrovic@sibenik.hr

Petra Štampalija, dipl.oec.za menadžment u turizmu - viša stručna suradnica za razvoj
Tel: 022/ 431 085, e-mail: petra.stampalija@sibenik.hr

Maja Čeko, mag. politologije - viša savjetnica za razvoj
Tel: 022/ 431 033, e-mail: maja.ceko@sibenik.hr

Nikolina Gracin, dipl. turistički komunikolog - savjetnica za razvoj
Tel: 022/ 431 033, e-mail: nikolina.gracin@sibenik.hr 

Martina Dunkić, mag. ing. aedif. - viša savjetnica za koordinaciju investicija

Tel: 022/ 431 069, e-mail: martina.dunkic@sibenik.hr

Jure Kulazo, mag. ing. morskog ribarstva - viši stručni suradnik za zaštitu i spašavanje
Tel: 022/ 431 035, e-mail: jure.kulazo@sibenik.hr 

URBANI CENTAR:

Goran Pauk, mag. komunikologije - viši savjetnik - Voditelj Urbanog centra
Tel: 022/ 310 855, e-mail: goran.pauk@sibenik.hr
http://www.edic-sibenik.eu/


Sjedište ureda:

Petra Grubišića 1

Telefon: 022 / 431 - 069

Upisnik izdanih autotaksi dozvola za grad ŠibenikUpisnik izdanih autotaksi dozvola za grad Šibenik.pdf (173.19 kB)